Bijzondere groepen
Start Voorwoord Inleiding Probleemstelling Risicobepaling Preventie principes Preventie Registratie Bijzondere groepen Overzicht Materiaal

 

Operatiezaal
Thuiszorg
Revalidatie
Kinderen

De aanbevelingen van decubituspreventie worden toegepast op enkele specifieke afdelingen, situaties of groepen :

 
Defloor T., Herremans A., Grypdonck M. et al. Herziening Belgische richtlijnen voor Decubituspreventie. Brussel: Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, 2004.