Risicobepaling
Start Voorwoord Inleiding Probleemstelling Risicobepaling Preventie principes Preventie Registratie Bijzondere groepen Overzicht Materiaal

 

Risicoschalen
Graad I

Om op een effectieve en efficiŽnte manier aan decubituspreventie te doen, is het belangrijk te weten welke patiŽnten daadwerkelijk risico lopen op het ontwikkelen van een decubitusletsel. Het zijn immers deze patiŽnten bij wie decubituspreventie gestart dient te worden.

Om in te schatten of patiŽnten risico lopen om decubitus te ontwikkelen en of er dus preventieve maatregelen gestart moeten worden, kan gebruik gemaakt worden van risicoschalen (in combinatie met de klinische blik van verpleegkundigen). Het gebruik van deze schalen stelt echter een aantal problemen (zie later). Het consequent, frequent en betrouwbaar observeren van de patiŽnt en het onmiddellijk starten van adequate preventie bij het optreden van niet-wegdrukbare roodheid blijft in ieder geval belangrijk, ook als risicoschalen worden gebruikt. Onderzoek op niet-kritische diensten toont aan dat het uitstellen van drukherverdelende of drukopheffende maatregelen tot niet-wegdrukbare roodheid optreedt, een verdedigbare vorm van preventie is (zie punt 2.2).

 

Defloor T., Herremans A., Grypdonck M. et al. Herziening Belgische richtlijnen voor Decubituspreventie. Brussel: Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, 2004.