Richtlijn Decubituspreventie
Start Aanbevelingen Inhoud Zoeken Nieuwspagina Links

 

Voorwoord
Inleiding
Probleemstelling
Risicobepaling
Preventie principes
Preventie
Registratie
Bijzondere groepen
Overzicht Materiaal

 

Defloor T., Herremans A., Grypdonck M., De Schuijmer J., Paquay L., Van den Bossche K.,  Vanderwee K., Bours G., Cuyvers A., de Laat E., Feyaerts S., Demaiter G., Haalboom J., Halfens R., Heyman H., Schoonhoven L., Van Kol E., Weststraete J.
 

Dit project werd mogelijk gemaakt en gefinancierd door het Directoraat-generaal Organisatie van Gezondheidszorgvoorzieningen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Afdeling Verplegingswetenschap Universiteit Gent

    Prof.Dr.Tom Defloor
    Prof.Dr.Mieke Grypdonck
    Anne Herremans
    Katrien Vanderwee
 
    externe medewerkers:  Johan De Schuijmer, Louis Paquay,
                                       Lisette Schoonhoven, Koen Van den Bosche
 
Deze richtlijnen werden voorgelegd aan volgende experten:
Gerrie Bours, Anne Cuyvers, Erik de Laat, Saskia Feyaerts, Guido Demaiter, Jeen Haalboom, Ruud Halfens, Hilde Heyman, Erlgard Van Kol, Jan Weststraete
 

Contactadres
Verplegingswetenschap, U.Z. Blok A 2°v, De Pintelaan 185, 9000 Gent
Tel. 09 332.36.94
Fax 09 332.50.02
Email decubitus@ugent.be

 

Defloor T., Herremans A., Grypdonck M. et al. Herziening Belgische richtlijnen voor Decubituspreventie. Brussel: Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, 2004.