Experts
Start Voorwoord Inleiding Probleemstelling Risicobepaling Preventie principes Preventie Registratie Bijzondere groepen Overzicht Materiaal

 

 
   

Dr.Brigitte Barrois

Service de Médicine Physique et Réadaptation, Centre Hospitalier de Gonesse

Frankrijk

Dr. Gerrie Bours

Universitair docent / Onderzoeker

Universiteit Maastricht

Nederland

Dr.Denis Colin

Directeur Médical de Réhabilitation, Hospital L'Arche, Saint Saturnin

Frankrijk

Anne Cuyvers

Ziekenhuishygiënist

Virga Jesseziekenhuis, Hasselt

België

Drs. Erik de Laat

 

Beleidsmedewerker Verpleegkundig Onderzoek

Universitair Medisch Centrum St Radboud Nijmegen

Nederland

Lic.Guido Demaiter

Stafwerker ziekenhuishygiëne

AZ Groeninge, Kortrijk

België

Lic.Saskia Feyaerts

 

Diensthoofd Verpleging - Kwaliteitscoördinator

AZ St. Blasius, Dendermonde

België

Prof.Dr. Jeen Haalboom

Hoogleraar

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Nederland

Dr. Ruud Halfens

Universitair Hoofddocent

Universiteit Maastricht

Nederland

Hilde Heyman

 

Verantwoordelijke bewonerszorg

Rust- en Verzorgingstehuis St.Bartolomeus, Merksem

België

Drs. Erlgard Van Kol

 

Onderzoeker

Julius Centrum voor Huisartsgeneeskunde en Patientgebonden Onderzoek

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Nederland

Drs. Jan Weststraete

Zorgonderzoeker

Erasmus MC Rotterdam

Nederland

<Terug>

Defloor T., Herremans A., Grypdonck M. et al. Herziening Belgische richtlijnen voor Decubituspreventie. Brussel: Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, 2004.