Auteurs
Start Voorwoord Inleiding Probleemstelling Risicobepaling Preventie principes Preventie Registratie Bijzondere groepen Overzicht Materiaal

 

 

Verplegingswetenschap
Universiteit Gent
 
U.Z. Blok A 2°v, De Pintelaan 185, 9000 Gent
Tel. 09 332.36.94
Fax 09 332.50.02
Email Ginette.Derresauw@ugent.be
Prof.Dr.Tom Defloor
Universitair Docent
Verplegingswetenschap
Universiteit Gent
Tom.Defloor@ugent.be
Prof.Dr.Mieke Grypdonck
Hoogleraar
Verplegingswetenschap
Universiteit Gent
janssens.grypdonck@chello.be
Anne Herremans
Wetenschappelijk medewerker
Verplegingswetenschap Universiteit Gent
Verpleegkundige
Rust- en verzorgingstehuis Heilig hart, Nijlen
Anne.Herremans@ugent.be
Katrien Vanderwee
Wetenschappelijk medewerker
Verplegingswetenschap Universiteit Gent
Katrien.Vanderwee@ugent.be
Externe medewerkers
 
Johan De Schuijmer
Verpleegkundig Ziekenhuishygiënist
Universitair Ziekenhuis Gent
johan.deschuijmer@uzgent.be
Louis Paquay
Wetenschappelijk medewerker
Wit-Gele Kruis Vlaanderen, Departement Verpleegkunde
Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde, KULeuven
louis.paquay@vlaanderen.wgk.be
Dr.Lisette Schoohoven
Universitair docent
Verplegingswetenschap
Katholieke Universiteit Nijmegen
Nederland
l.schoonhoven@hag.umcn.nl
Koen Van den Bossche
Docent
Katholieke Hogeschool Kempen, Turnhout
koen.van.den.bossche@khk.be

<Terug>

Defloor T., Herremans A., Grypdonck M. et al. Herziening Belgische richtlijnen voor Decubituspreventie. Brussel: Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, 2004.