Drukpuntverandering
Start Omhoog Drukverlaging Drukpuntverandering

 

Bed
Zetel

 
Defloor T., Herremans A., Grypdonck M. et al. Herziening Belgische richtlijnen voor Decubituspreventie. Brussel: Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, 2004.