Bed
Start Omhoog Bed Zetel

 

 

Drukpuntverandering in bed

Niet-electrisch

Methoden

  Omschrijving Verschijningsvorm

Wisselligging

Het op geplande, geregelde tijdstippen van lighouding veranderen zodat cyclisch andere drukpunten worden belast.

Om de 2 uur op een niet-drukverlagende matras.

Om de 4 uur op een drukverlagende matras.

Electrisch

Materiaal

  Omschrijving Verschijningsvorm

Alternerende matras (APAM)

Met lucht gevulde cellen (compartimenten) die afwisselend opgeblazen en leeg gedrukt worden. Hierdoor wijzigen de contactpunten met het lichaam zich over korte tijdsperioden. De cellen moeten een minimumdiameter hebben van 10 cm.

Deze systemen kunnen een ingebouwde druksensor hebben waardoor de druk in de cellen aangepast kan worden. Hiermee wordt enige drukverlaging nagestreefd.

Bed Matrasvervangend Oplegmatras

 
Noot: Sommige systemen hebben twee instellingsmogelijkheden. Ze kunnen gebruikt worden in een drukverlagende of in een drukpuntveranderende stand.
 
Defloor T., Herremans A., Grypdonck M. et al. Herziening Belgische richtlijnen voor Decubituspreventie. Brussel: Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, 2004.