Zetel
Start Omhoog Bed Zetel

 

 

Drukpuntverandering in zetel

Niet-electrisch

Methoden

  Omschrijving Verschijningsvorm

Wisselhouding

Het op geplande, geregelde tijdstippen rechtstaan of van houding veranderen zodat cyclisch andere drukpunten worden belast.

Om het uur op een niet-drukverlagend kussen.

Om de 2 3 uur op een drukverlagend kussen.

Electrisch

Materiaal

  Omschrijving Verschijningsvorm

Alternerend kussen

Met lucht gevulde cellen (zakken) die afwisselend opgeblazen worden en leeglopen. Hierdoor wijzigen de contactpunten met het lichaam zich over korte tijdsperioden.

Deze systemen kunnen een ingebouwde druksensor hebben waardoor de druk in de cellen aangepast kan worden. Hiermee wordt drukverlaging nagestreefd.

Kussen

 

 
Defloor T., Herremans A., Grypdonck M. et al. Herziening Belgische richtlijnen voor Decubituspreventie. Brussel: Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, 2004.