Kost
Start Omhoog Definitie Prevalentie/Incidentie Kost Oorzaken Indeling

 

De kost van decubitus is hoog, zowel in termen van leed berokkend aan de patiŽnt als in termen van financiŽle belasting voor de maatschappij en de patiŽnt (1-2). Preventie van decubitus is zowel vanuit het oogpunt van de patiŽnt, de zorgverlener als de maatschappij belangrijk.

In de Verenigde Staten wordt de jaarlijkse kost van in het ziekenhuis ontstane decubitus geschat op 2,2 ŗ 3,6 miljard dollar (2,5 ŗ 4 miljard Ä) (3).

Volgens het rapport van de Nederlandse Gezondheidsraad is decubitus verantwoordelijk voor 1,3% van de totale kosten van de Nederlandse gezondheidszorg en behoort het daarmee tot de eerste vier ziekten qua kosten. In die studie werd geen rekening gehouden met niet-medische kosten (uitgaven door de patiŽnt) en productiviteitskosten (kosten van arbeidsverzuim als gevolg van ziektesituatie) (4-6).

In een macro-economische studie op basis van de Belgische prevalentiemetingen 1995-1997, werd de gemiddelde behandelingskost per patiŽnt per dag geschat op 23.5 euro en de gemiddelde preventiekost per patiŽnt per dag op 10 euro (7).


Verwijzingen

(1)    Langemo DK, Melland H, Hanson D, Olson B, Hunter S. The lived experience of having a pressure ulcer: a qualitative analysis. Adv Skin Wound Care 2000; 13:225-235.
(2)    Thomson JS, Brooks RG. The economics of preventing and treating pressure ulcers: a pilot study. J Wound Care 1999; 8(6):312-316.
(3)    Beckrich K, Aronovitch SA. Hospital-acquired pressure ulcers: a comparison of costs in medical vs. surgical patients. Nurs Econ 1999; 17(5):263-271.
(4)    Gezondheidsraad. Decubitus. 1999/23 ed. Utrecht: Gezondheidsraad, 1999.
(5)    Severens JL, Habraken JM, Frederiks CMA, Duivenvoorden S. Kosten van decubitus in Nederland; een inventarisatie op basis van expert-opinion. WCS nieuws 2000; 16(2):20-25.
(6)    Severens JL, Habraken JM, Duivenvoorden S, Frederiks CMA. The cost of illness of pressure ulcers in the Netherlands. Adv Skin Wound Care 2002; 15:72-77.
(7)    Miot R. Analyse coŻt - efficacitť de la prťvention et du traitement des escarres. Bruxelles: Mťmoire en Sciences Commerciales, St.Louis, 1999.
 
Defloor T., Herremans A., Grypdonck M. et al. Herziening Belgische richtlijnen voor Decubituspreventie. Brussel: Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, 2004.