Zetel
Start Omhoog Bed Zetel

 

 

Drukverlaging in zetel

Niet-electrisch

Materiaal

  Omschrijving Verschijningsvorm

Foamkussen

Kussen bestaande uit foam

Kussen

Visco-elastisch foamkussen

Kussen bestaande uit een temperatuurgevoelige traagfoam met een gering vormgeheugen. Kussen neem  langzaam de contouren van het lichaam aan.

Kussen

Luchtkussen

Kussen bestaande uit een of meerdere luchtkamers. Voor optimale druk worden de luchtkussens best met elkaar verbonden.

Kussen

Methoden

  Omschrijving Verschijningsvorm

Achteroverzittende houding met benen op bankje en hielen drukvrij

 

-

Rechtopzittende houding met voeten steunend op de grond

 

-

 
Defloor T., Herremans A., Grypdonck M. et al. Herziening Belgische richtlijnen voor Decubituspreventie. Brussel: Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, 2004.