Nieuwspagina
Start

 

 

Eventuele recente wijzigingen of aanvullingen zijn beschikbaar op volgende website: 

 

 

(http://www.decubitus.be)

 

 

 
Defloor T., Herremans A., Grypdonck M. et al. Herziening Belgische richtlijnen voor Decubituspreventie. Brussel: Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, 2004.