Drukpuntverandering
Start Omhoog Drukverlaging Drukpuntverandering InefficiŽnt

 

Wisselhouding
Alternerend Systeem

Drukpuntverandering

 verminderen van de duur van de druk en de schuifkracht

 
Defloor T., Herremans A., Grypdonck M. et al. Herziening Belgische richtlijnen voor Decubituspreventie. Brussel: Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, 2004.