Bradenschaal
Start Omhoog Nortonschaal Bradenschaal

 

 

 

 

Uitleg

<Terug>

Defloor T., Herremans A., Grypdonck M. et al. Herziening Belgische richtlijnen voor Decubituspreventie. Brussel: Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, 2004.