Coussin 30°
Départ En haut

pour la prévention des escarres

 

Départ
En haut

Coussin 30°

<Départ><Positionnement> <Table des Matières>

<Départ> <Positionnement> <Table des Matières>

Defloor T., Herremans A., Grypdonck M. et al. Herziening Belgische richtlijnen voor Decubituspreventie. Brussel: Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, 2004.